Kovo Staněk - Serwis maszyn

Prawidłowe funkcjonowanie śrutowni i zachowanie ciągłości Państwa procesu jest dla nas bardzo ważne, dlatego świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń z czasem reakcji do 48 godzin. 


Każda z śrutowni powstała z pasji tworzenia, do zadań serwisowych podchodzimy z niemniejszym zapałem. Nasi serwisanci mają duże doświadczenie w montażu i konserwacji maszyn, dzięki czemu są w stanie szybko wyeliminować usterki i przywrócić stabilność produkcji. Śrutownice wirnikowe marki Kovo Staněk podłączone są do Internetu, co pozwala nam na przeprowadzenie zdalnej diagnostyki i rozwiązywanie problemów w trybie online.

W trakcie prac serwisowych dokonujemy przeglądu maszyny i procesu. Określamy chropowatość detali po śrutowaniu za pomocą profilometru (pomiar w Rz i Ra), oceniamy klasę czystości powierzchni wg. normy PN-EN ISO 8501-1:2007, badamy zapylenie, przeprowadzamy test taśmowy i zaolejenia materiału ściernego oraz pobieramy próbki śrutu do badań laboratoryjnych. Następnie w przejrzysty sposób przedstawiamy Klientowi zalecenia i ewentualny plan naprawczy, a w ciągu kilku dni wysyłamy pełną dokumentację zawierającą analizy i wyniki badań wraz z objaśnieniami.


Zapraszamy do skorzystania z usług naszego profesjonalnego zespołu serwisowego.